Politika zasebnosti

Pravna solata, brez katere ne gre. Na kratko: mi smo, vi tudi, to je trgovina in naj se pišemo Tavares, če si slučajno privoščimo kako hudo nečednost. Tko.

Namen Politike zasebnosti je, da vam na enostaven način predstavimo osebne podatke, ki jih zbiramo o vas, na katerih podlagah in za katere namene jih obdelujemo, možnosti glede upravljanja nastavitev vaše zasebnosti ter da vam predstavimo vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Politika zasebnosti je skladna z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in zakonodajo Republike Slovenije ter zajema naslednje informacije:

 • kontaktne informacije Enotnosti in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • pravne podlage in nameni obdelave osebnih podatkov,
 • vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo,
 • uporabo piškotkov in sorodnih tehnologij,
 • upravljanje nastavitev zasebnosti,
 • posredovanje osebnih podatkov,
 • roke hrambe osebnih podatkov,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki, vključno s pravico do pritožbe,
 • spremembe politike zasebnosti.

UPRAVLJALEC IN KONTAKT

Upravljalec osebnih podatkov je Kulturno-prosvetno društvo Enotnost, Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju »Enotnost«. V stik z nami lahko stopite prek e-pošte, in sicer naslova info afna enotnost pika si ali blagovnica afna enotnost pika si.

PRAVNE PODLAGE IN NAMENI OBDELAVE

Vsi zbrani osebni podatki so varovani skladno z zakonom, uporabljani zgolj za potrebe nemotenega delovanja trgovine in izpolnjevanja naročil, ter ne bodo posredovani nikomur.

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Zbiramo podatke v kolikor se vi ali drugi odločijo deliti te osebne podatke z nami. Podatke prejmemo na več načinov, vključno z nakupovanjem v spletni prodajalni, s prijavo na e-novice (neposredno trženje) in registracijo uporabniškega profila v spletni prodajalni.

Osebni podatki, ki jih zbiramo:

 • osnovni osebni podatki kot so: ime in priimek, datum rojstva, elektronski naslov, naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), telefonska številka in geslo za zagotovitev varnosti in uporabe naših storitev;
 • podatki o uporabniškem računu spletne prodajalne, ko se odločite za posredovanje vaših podatkov preko spletnega profila, poleg osnovnih osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ob registraciji, zbiramo tudi osebne podatke kot so vsebine in podatki (informacije), ki jih naložite na uporabniški račun ali objavite, pošiljate, posredujete ali drugače delite z uporabo spletne prodajalne (npr. komentarji, ipd.);
 • podatke o nakupu in načinu plačila;
 • zbiramo tehnične informacije vašega brskalnika, računalnika ali mobilne naprave, ko dostopate do storitev.

PIŠKOTKI

Ko uporabljate naše spletne storitve se na vaš računalnik naložijo piškotki. Na splošno piškotki in sorodne tehnologije delujejo tako, da v brskalnik ali napravo dodeli edinstveno številko, ki nima nobenega pomena zunaj Enotnosti.

Enotnost uporablja te tehnologije za prilagoditev izkušnje in za pomoč pri zagotavljanju vsebine, ki je specifična za vašo uporabo.

Za upravljanje zbiranja informacij preko piškotkov ali sorodnih tehnologij lahko uporabite nastavitve v vašem brskalniku ali mobilni napravi. Enotnost se zavezuje, da vam bo omogočila upravljanje zasebnosti in skupne rabe, vendar ne prevzema odgovornost za zgrešene »Do Not Track« signale preko spletnega brskalnika. Zavrnitev piškotkov lahko povzroči, da vam nekatere funkcije ponujenih storitev morda ne bodo na voljo.

UPRAVLJANJE NASTAVITEV V UPORABNIŠKEM PROFILU

Posodobitve uporabniškega profila

Posameznik je dolžan posredovati točne in popolne podatke. Vaše morebitne spremembe osebnih podatkov v uporabniškem profilu spletne prodajalne lahko prijavljeni uporabnik posodobi, prilagodi oz. spremeni v nastavitvah uporabniškega profila.

Spremembe osebnih podatkov lahko sporočite tudi v elektronskem sporočilu na naslov blagovnica afna enotnost pika si.

Zaprtje uporabniškega računa

V kolikor želite zapreti vaš uporabniški profil spletne prodajalne, lahko to kadarkoli storite s posredovanjem zahteve za zaprtje uporabniškega računa na kontaktni naslov, pisni zahtevi je potrebno predložiti dokazilo o identiteti in naslovu. Profil bo zaprt v roku 10 delovnih dni po pridobitvi pisne zahteve posameznika in dokazil o njegovi istovetnosti.

Zaprtje uporabniškega profila spletne trgovine ne pomeni preklica soglasja (odjave) od prejemanja obvestil neposrednega trženja.

Zaprtje uporabniškega profila tudi ne pomeni izbrisa vaših osebnih podatkov iz baze.

Upoštevajte, da nekaterih osebnih podatkov o vas, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe o nakupu, ne smemo izbrisati. V skladu s predpisi s področja davčnega prava podatke hranimo 10 let od izvedbe naročila oziroma rešitve reklamacije ali vrnitve izdelka.

Obenem se morate zavedati, da lahko vaše objave iz časa aktivnega uporabniškega profila ostanejo vidne tudi po zaprtju uporabniškega profila (npr. komentarji pri izdelkih v spletni prodajalni).

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za zagotovitev naših storitev oziroma dlje, v kolikor obstajajo zakonske obveznosti.

Osebni podatki povezani z vašim uporabniškim računom se hranijo do zahteve po izbrisu, pri čemer se podatki, vezani na nakup, ki ga je uporabnik izvedel v spletni trgovini, ohranijo. Zaprtje uporabniškega računa lahko izvedete sami v nastavitvah uporabniškega računa ali pa nas zaprosite za izbris. Zaprtje uporabniškega računa in  izbris vaših osebnih podatkov lahko traja do 10 delovnih dni od popolne zahteve.  Upoštevajte, da lahko nekatere podatke iz zaprtih računov obdržimo v skladu z zakonom, za preprečevanje goljufij, za izterjavo dolgov, reševanje sporov, odpravljanje težav, pomagamo pri preiskavi pristojnih organov, uveljavljamo pogoje uporabe storitev in sprejemamo druge ukrepe, ki jih dopušča zakon. Podatki, ki jih obdržimo bodo obravnavani v skladu s to politiko zasebnosti.

Podatki v zvezi plačilom nakupa v spletni trgovine in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitev oz. do morebitnega izteka zastaralnega roka v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša do petih let. Skladno z davčnimi predpisi se izdani računi se hranijo še 10 let po poteku leta, v katerem je izdan račun.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja, hranimo vse do preklica soglasja, vendar največ 8 let.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajamo več tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov med zbiranjem, prenosom in shranjevanjem. Enotnost si prizadeva primerno varovati vaše osebne podatke, vendar ne jamčimo popolne varnosti osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, in ne odgovarjamo za krajo, uničenje, izgubo, namerno ali nenamerno razkritje vaših osebnih podatkov ali informacij o vas. Enotnost upošteva splošno sprejete standarde za zaščito prejetih informacij tako med prenosom kot po njihovem prejetju, vendar noben način elektronskega prenosa ali shranjevanja ni 100 % varen, zato ne moremo zagotoviti popolne varnosti. Enotnost uporablja tehnologijo SSL (Secure Sockets Layer), ki zagotavlja šifriranje osebnih podatkov in podatkov kreditnih kartic. Enotnost sodeluje s podjetjem, ki zagotavlja varnost naših storitev in vaših osebnih podatkov.

Za varovanje podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam z ustreznim zagotavljanjem varnosti svoje mobilne naprave ali računalnika kot tudi z varovanjem uporabniškega imena, gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svoje elektronske naprave. Da bi zagotovili učinkovitost teh ukrepov pri preprečevanju nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov, se morate zavedati varnostnih funkcij, ki so vam na voljo prek vašega brskalnika. Uporabljajte brskalnik, ki omogoča nastavitev varnostnih funkcij preden posredujete vaše osebne podatke ali podatke kreditnih kartic preko interneta. Upoštevajte dejstvo, da v kolikor uporabljate brskalnik, ki ne podpira uporabe SSL tehnologije, je lahko tak prenos osebnih podatkov tvegan.

Večina brskalnikov omogoča obveščanje v kolikor se nahajate na spletni strani, ki ne zagotavlja varne povezave, ali v kolikor pošiljate podatke prek nezavarovane povezave. Enotnost vam priporoča, da omogočite te funkcije vašega brskalnika s čimer boste pripomogli k varnosti vaših osebnih podatkov. Prav tako lahko spremljate naslov na katerem se nahajate (URL). Varni spletni naslovi se začnejo z https:// namesto http://, skupaj s simbolom za varno povezavo, ki ga uporablja vaš brskalnik (po navadi je tak simbol ključavnica na začetku spletnega naslova). Tak simbol nakazuje uporabo varne komunikacije s strežnikom. Prosimo vas, da obenem preverite podrobnosti (veljavnost) varnostnega certifikata spletnega mesta kjer se nahajate.

Omejitev odgovornosti 

Enotnost se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in informacij o vas, vendar pa nobena povezava preko interneta ne more biti 100 % varna in ne more garantirati popolne varnosti podatkov, ki nam jih posredujete. Vaše osebne podatke nam posredujete na lastno odgovornost.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Enotnost zagotavlja uresničevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.  Zahteve posameznika v zvezi z uresničevanjem pravic se pošljejo na elektronski naslov blagovnica afna enotnost pika si. Posameznik je dolžan zahtevi, ki ni posredovana iz e-naslova registriranega uporabnika, predložiti dokazilo o identiteti in/ali naslovu. Enotnost bo na vašo zahtevo odgovorila skladu z veljavnimi predpisi.

Posameznik ima v zvezi osebnimi podatki naslednje pravice:

Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahtevata, da mu Enotnost potrdi, ali se obdelujejo podatki v zvezi z njim, ter če da, omogoči dostop do osebnih podatkov ter poda informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.).

Pravica do popravka

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu Enotnost omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

Prijavljeni uporabniki lahko to storijo preko nastavitev svojega uporabniškega profila v spletni prodajalni.

Pravica do izbrisa

Skladno s pogoji, kot jih podrobneje določajo veljavni predpisi, lahko posameznik kadarkoli zahteva, da mu Enotnost omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe).

Pravica do omejitve obdelave

Skladno s pogoji, kot jih podrobneje določajo veljavni predpisi, lahko posameznik kadarkoli zahteva, da mu Enotnost omogoči pravico do omejitev obdelave osebnih podatkov. Prijavljeni uporabniki spletnih storitev lahko to storite v nastavitvah svojega uporabniškega profila.

Upoštevajte, da v primeru omejitve obdelave določenih osebnih podatkov morda ne bomo mogli zagotoviti popolne storitve.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu Enotnost omogoči, da osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, posreduje posamezniku ali prenese na upravljavca po posameznikovem izboru (če je tehnično izvedljivo), pod pogoji, kot jih podrobneje določajo veljavni predpisi.

Pravica do ugovora

V primeru, da Enotnost obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, kot je bilo predstavljeno zgoraj, lahko posameznik v določenih primerih taki obdelavi ugovarja. Enotnost bo prenehala obdelovati te osebne podatke, razen če presodi, da ima utemeljene in legitimne razloge za nadaljevanje obdelave ali če je obdelava potrebna iz pravnih razlogov.

Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se lahko izvede tudi s preklicem soglasja za prejemanje obvestil tako, s klikom na gumb ‘odjava’, ki se nahaja na dnu elektronskega sporočila  oz. da sledi navodilom v vsakokrat poslanem obvestilu.

Preklic soglasja

Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje, v primerih, ko je podal soglasje za določen namen obdelave vaših osebnih podatkov.

Prijavljeni uporabniki lahko preklic soglasja izvedejo v nastavitvah uporabniškega profila.

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo Informacijskemu pooblaščencu, v kolikor meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Postopek pritožbe pri nadzornem organu je objavljen na spletni strani nadzornega organa.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Enotnost si pridružuje pravico do spremembe politike zasebnosti glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prosimo vas, da jo občasno pregledate.

O vseh spremembah glede obdelave vaših osebnih podatkov in/ali spremembe (posodobitve) politike zasebnosti, vas bomo ustrezno predhodno obvestili. Prav tako bodo spremembe politike zasebnosti  pravočasno objavljena na naših spletnih straneh.

V kolikor ne soglašate s politiko o zasebnosti, vas prosimo, da prenehate z uporabo naših spletnih storitev in zaprete svoj uporabniški profil oz. prekličete podana soglasja.