Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem portalu Enotnost.si v lasti Kulturno – prosvetnega društva Enotnost.

Pogoji uporabe Enotnost.si

Pomembno: Z registracijo oziroma s prijavo na Enotnost.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se s pogoji ne strinjate, vam uporabo storitve odsvetujemo.

Vaš dostop do Enotnost.si in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Ta spletni portal upravlja Kulturno – prosvetno društvo Enotnost, matična številka: 4121945000 , davčna številka: SI17133025, ki je tudi ponudnik in lastnik storitve e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Društvo Enotnost). Ti pogoji uporabe veljajo za spletni portal Enotnost.si in zadevajo tako registrirane kot neregistrirane uporabnike (v nadaljevanju: uporabniki) ter tudi kupce in naročnike. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Enotnost.si, razen za posamezne storitve, ki imajo svoja pravila uporabe, kot je posebej določeno. Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato tem priporočamo seznanitev s pogoji storitve in politiko zasebnosti.

Ob prijavi oziroma ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev uporabe spletnega portala Enotnost.si, ki so veljavni v trenutku prijave oziroma registracije. Uporabnik je s prijavo na Enotnost.si vsakič znova posebej opozorjen na te pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe.

Kulturno – prosvetno društvo Enotnost, si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in do izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.