Prvič objavljeno v Poletu, 5. avgusta 1962

Začetek jesenskega nogometnega prvenstva je pred nami. Večina moštev je začela s pripravami, da bi dosegla čim lepše uspehe. Trenerji so pripravili svoj letni načrt treningov in pristopili k resnemu delu.

Za moderni letni trening je potrebno nepretrgano načrtno delo, ker le tako bo mogoče doseči boljše rezultate in obdržati igralce v formi ves čas prvenstva. Takšne naloge lahko zadovoljivo opravijo samo igralci, ki imajo odlično kondicijo. Pod pojmom kondicija razumemo v splošnem stanje pripravljenosti, v kakršnem je igralčev organizem. Igralec ima vzdržljivost tedaj, če je razvil telesne sposobnosti in zmogljivosti (hitrost, moč, spretnost) in seveda tudi psihične lastnosti (voljo, zmožnost hitrega dojemanja, nadarjenost, zmožnost kombiniranja itd.).

Razen kondicije sta še dve stvari, kateri mora igralec dobro obvladati, in sicer tehniko in taktiko nogometne igre. Vsi trije elementi: tehnika, taktika in telesna vzdržljivost, so med seboj povezani, da si brez enega od njih ne moremo zamisliti nogometne igre.

Vrstni red teh elementov nogometne igre je v očeh strokovnjakov različen. Glede na čas priprav smo dali prednost kondiciji, ker je vsebina treningov v osnovni ali pripravljalni fazi namenjena vzdržljivosti igralcev (60%). Čimbolj se bliža začetek prvenstva, tembolj se vsebina treninga menja na račun tehnike in taktike (uigravanje).

Kdaj pa je igralec v formi? Igralec je  formi tedaj, kadar poseduje vse sposobnosti (elemente) in jih z lahkoto prenaša v igro, učinkovito in na primerni ravni. V nogometni igri ni odločujoča samo forma posameznikov, temveč celotnega moštva. Nogomet je kolektivna igra, zato ne smemo formo moštva ocenjevati na osnovi forme posameznih igralcev. Potrebno je formo posameznikov spojiti v celoto, saj forma posameznikov ni forma celotnega moštva.

Trening naj se giblje od preprostega k zapletenemu in od znanega k neznanemu.

Zelo pomembno je tudi, da trener pri svojem delu upošteva zmerno in postopno doziranje posameznih vaj. Trening naj se giblje od preprostega k zapletenemu in od znanega k neznanemu. Veliko skrbi in časa mora posvetiti trener napakam igralcev ter jih pravočasno odstranjevati.

Trening v pripravljalni dobi je zelo pomemben. Skrbne in načrtne priprave omogočajo trenerju, da moštvo mirneje začne prvenstveno tekmovanje. Trenerji, ki niso pravočasno in načrtno pripravljali moštva, ne bodo mogli zamujeno nadomestiti. Trening nogometašev je tako kot v drugih športih priprava za tekmovanje, seveda pa se te razlikujejo v posameznih športnih panogah.

Ne smemo pozabiti: Bistvo nogometne igre je borba za žogo. Žogo pa bo dobil tisti igralec, ki ima večje tehnično in taktično znanje ter boljšo telesno vzdržljivost!

Božo Pilej

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.