Prvič objavljeno v dnevniku Jutro, 15. maja 1941

V nedeljo prvo kolo pokalnega tekmovanja v nogometu

Zmerom več je znakov in glasov, da so se sportniki – saj so mladi, zdravi in borbeni – bolj ali manj že znašli v novih razmerah. Od zadnjih smučarskih tekem in prvih tekov čez drn in strn so – radi ali neradi – doživeli zgodovinski odmor, ki se je zavlekel na ves mesec april in tudi polovica maja je že za nami. Navsezadnje se je ustavila vrsta presenetljivih dogodkov izven doma in sportnega prostora, zdaj so baš najlepši časi za udejstvovanje v vseh letnih sportnih panogah.

Toda dogodki zadnjih tednov so le močno posegli v stari red med sportniki. Množice onih, ki so še oni dan prihajali in odhajali iz bele Ljubljane kot središča vsega slovenskega sportnega življenja, so ostale izven meja naše nove pokrajine. Razne sportne organizacije, katerih sedež je bil v našem mestu, so tako ostale brez velike večine svojega članstva. Pri vsem tem pa vse te zveze sportnikov ne mislijo ustaviti svojega delovanja, čeprav se bodo morale za prvi čas odreči širšemu področju in bo vsa njihova skrb veljala v glavnem društvom in članstvu v Ljubljani sami.

Ljubljana leta 1941

V zvezi s prvimi napovedmi in obvestili o novem življenju v naših sportnih klubih – Ilirija je med tem že naslovila na svoje članstvo daljši poziv, v katerem ga poziva na čim živahnejše delo v vseh sekcijah – smo te dni obiskali udobne prostore, v katerih je zadnje leto ali dve poslovala zveza za našo najbolj udomačeno sportno panogo – za nogomet. Naš stari znanec in poslovodja zveze g. Cek1, ki od vseh početkov vzorno vodi »papirnate« posle za vso našo nogometno družino, je že pridno na delu. Iz razgovora z njim posnemamo o načrtih naše nogometne zveze za bližnjo bodočnost naslednje:

»Pri nas se pripravljamo. 13 klubov – malo nesrečna je res ta številka – je še ostalo v našem območju, od teh 11 v mestu samem, dva pa prištevamo med svoje z dežele, in sicer SK Javornik z Rakeka in SK Kandijo iz Novega mesta. Na zadnji seji – ali prvi po tem, ko smo se znašli v novem svetu – so se odločujoči dogovorili za nekaj stvari, ki so bile nujne zaradi spremembe med nami.

Prvenstveno tekmovanje je za enkrat ukinjeno, prvaka imamo tako že od jeseni. Da pa naši klubi ne bi držali križem rok, bomo na novo izvedli ono svoječasno nameravano pokalno tekmovanje – z novimi partnerji, samo onimi iz Ljubljane. Slišimo razen tega, da se ljubljanski klubi pripravljaljo tudi na prva srečanja z nogometnimi moštvi z one strani meje. Zadeva za zdaj vsekakor ni organizirana najbolje, ker so bili klubi glede pogajanj zanja prepuščeni samim sebi. V bodoče bo morala tukaj imeti svojo besedo tudi naša zveza, potem pa si lahko obetamo prav odondod zelo živahno in odlično konkurenco.

Kakor rečeno, je sedaj sklenjeno vse do konca samo glede pokalnega tekmovanja. Prvi oficielni termin za zopetno otvoritev na zelenem polju – moštva so se v ostalem nekoliko pregibala že preteklo nedeljo, ko sta se med njimi tudi enajstorici Ljubljane in Hermesa razšli po zmagi 2:1 za Ljubljano – prihodnja nedelja 18. maja.

Kakor vidite, smo šli na najprimernejšo pot, da bo naš nogomet spet pridobil svoje stare prijatelje, vmes pa se bo gotovo dalo dobiti še kaj bolj privlačnega …

Ta dan se bo v konkurenci za pokal SNZ sestalo 6 nasprotnikov, in sicer Ljubljana z Mladiko, Vič s Hermesom in Svoboda z Jadranom. Isti nasprotniki bodo sedem dni pozneje odigrali še povratne tekme, nato pa bo poseglo v konkurenco še ostalih pet, in sicer Mars z Mostami, Korotan z zmagovalcem iz tekme med Ljubljano in Mladiko, dalje oba zmagovalca iz ostalih dveh tekem iz prvega kola (Vič ali Hermes s Svobodo ali Jadranom) ter slednjič Slavija z Grafiko. Zmagovalci teh srečanj pojdejo v polfinale, zadnja dva zmagovalca pa v dvojni finale. Tekmovanje bo potemtakem zavzelo osem terminov in bo končano do srede junija.

Razglednica Ljubljane med okupacijo (1942)

Kakor vidite, smo šli na najprimernejšo pot, da bo naš nogomet spet pridobil svoje stare prijatelje, vmes pa se bo gotovo dalo dobiti še kaj bolj privlačnega, takšnega recimo, kar bi bilo enakovredno onim ligaškim tekmam, na katere smo se tako nestrpno pripravljali v prvih dneh aprila. Tako nekako otvarjamo drugič letošnjo sezono …«

To je v glavnih obrisih načrt, ki so ga za novo življenje na nogometnih igriščih pripravili pri Slovenski nogometni zvezi. Gotovo je, da za nogometaši ne bodo hoteli zaostajati niti vsi ostali, ki se jim prav zdaj bliža tako imenovani višek sezone. Med temi mislimo predvsem na plavalce, ki bodo brez dvoma izkoristili zemljepisno bližino starih nasprotnikov iz tekem za Jadranski pokal. O teh pa prihodnjič kaj več!

1Gre za Oktavija Ceka, ki je bil leta 1936 eden od glavnih pobudnikov in zagovornikov preobrazbe nogometne sekcije ASK Primorja v SK Ljubljano pod pretvezo združitve z nogometno sekcijo Ilirije. (Opomba: Miha Zupan)

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.