Sport, 3. junij 1922

Kdor čita danes naše dnevnike ter jih primerja z onimi iz leta 1918 in 1919 – od prej niti ne govorim – , bo jasno opazil, da so skoro vsi dnevniki vpeljali stalne rubrike o sportu, katerih prej malodane poznali niso. To je za nas vsekakor važno dejstvo ter nam dokazuje, da je sport zavzel v tej dobi tolik razmah, da zahtevajo čitatelji enako poročil o sportu, kakor o politiki, kulturi ali dnevnih novicah.

Ta razmah čutimo vsi. Poleg Sportne Zveze, so organizirane posamezne panoge že v nogometu, atletiki in kolesarstvu, stoji plavanje tik pred ustanovitvijo lastnega saveza, posamezni odseki za ostale panoge se pa izpopolnijo v bodočih dneh, tako da dobimo letos vse naše tekmovalce že verificirane in v točni evidenci.

Bivanje v naravi, sistematične vaje v prosti obliki in eventuelno z igro, vpliva blagodejno na ves živčeni sestav ter osvežajo človeka.

Novi klubi po deželi se istotako še vedno ustanavljajo, kljub temu, da imamo mi našo največjo hibo v pomanjkanju primernih sredstev in prostorov. Toda veliki cilj, ki je vsem organizatorjem in propagatorjem sporta pred očmi, jim daje dovolj vztrajnosti, da skušajo doseči vsaj delne uspehe.

Posledice, ki jih je utrpel naš narod v vojni z izgubo na starejših in mladini se ne dajo zdraviti z zdravili. Tudi sport jih ne bo mogel odstraniti, na vsak način je pa najprimernejše sredstvo za okrepčanje vsega organizma in za osveženje duha. Bivanje v naravi, sistematične vaje v prosti obliki in eventuelno z igro, vpliva blagodejno na ves živčeni sestav ter osvežajo človeka.

To so spoznali osobito Nemci, ki uvajajo z zakoni skoro obligatno sportno vežbanje za vsakega državljana, ustanavljajo sportne visoke šole, sportne prostore in izdajajo ogromne subvencije za podporo sporta. Osobito važnost polagajo srednješolski in akademski mladini, ki se vzgaja v sportnem duhu z enako pozornostjo kakor v matematiki ali fiziki.

Druge države, bodisi Amerika, Francija, Anglija, Italija ali Švedska, ter ves ostali svet zavzemajo isto stališče do sporta, ki tvori danes v vseh zapadnih državah del javnih državnih nalog ter ima mestoma celo svoje zastopstvo v vladi. Niti Avstrija, ki se ima boriti s tolikimi gospodarskimi težkočami, se ne plaši ustanavljati ravno sedaj visoko šolo za telesne vaje in podpirati sportne organizacije s težkimi milijoni.

V Ljubljani sami ima brezdvomno največ publike nogomet in kolesarstvo. Pa tudi največ sportnikov. Poleg Ilirijinega prostora gradi Primorje svoj sportni prostor, ki bo pripomogel, da se razvije mnogoobetajoči klub to čim večje popolnosti. Tudi atletika bo imela svoj prostor na novem igrišču. Tekme na sportnih prostorih so najboljše sredstvo za propagando sporta, kar se zlasti opaža pri nogometu, ki je pri nas po vojni silno napredoval.

Zanimiv sportni prostor bo prostor Atene, ženskega sportnega društva, ki ga letos preureja, gradi dva nova tenis-prostora ter prostor za hokey. naše žene so pokazale mnogo razumevanja za sport ter izgleda, da se bodo v kratkem in hitro razvili najrazličnejši ženski sporti. Z vodnosportnim prostorom Ljubljanskega sportnega kluba na Ljubljanici in tenis-prostori konča seznamek vseh sportnih naprav v Ljubljani.

Tujci cenijo danes mesta tudi po sportnih prostorih, ki jih smatrajo enako važnim, kot razne druge javne naprave, ker sodijo po njih zanimanje naroda za telesno vzgojo svoje mladine.

To pa je mnogo premalo. Potrebno bi bilo najti sredstva, da se napravijo v sportne prostore razni travniki v Mostah in Trnovem, kjer goje manjši klubi sport, pa se ne morejo razviti vsled pomanjkanja gmotnih sredstev za najpreprostejše naprave. Za te vsote bi morala občina in država priskočiti na pomoč, ker bi s tem omogočila mladini sportno vežbanje in vzgojo, kapital bi pa bil varno investiran. Tujci cenijo danes mesta tudi po sportnih prostorih, ki jih smatrajo enako važnim, kot razne druge javne naprave, ker sodijo po njih zanimanje naroda za telesno vzgojo svoje mladine.

V Sloveniji nima še sport javnosti absolutno na svoji strani. Le gotov odstotek je je, v pokrajinskih mestih je ta odstotek še manjši. Vendar se trajno širi spoznanje važnosti sporta, vedno večje je število onih, ki spoznavajo, da moramo tudi mi stopiti v tekmovanje z ostalimi državami ne samo na kulturnem polju, temveč tudi na sportnem.

Čehi uporabljajo v svoji propagandi sport enako kakor vsa druga sredstva in ni dvoma, da zre javnost zapada danes na Češkoslovaško s primernim upoštevanjem in ugledom ravno vsled uspehov, ki si jih pribore češka moštva v tujini. Važnost, katero polaga Češkoslovaška sportu, se kaže že v tem, da ne izpuste Čehi nikakega večjega mednarodnega tekmovanja ali kongresa, kjer ne bi bili zastopani.

Umevno pa je, da more slediti taka udeležba le primerni predpripravi v domovini. To je mogoče izvesti le z zadostno podporo vse javnosti in javne uprave. Ni dvoma, da bi sport pri nas mnogo pridobil, ako bi mogli mi odhajati z mednarodnih tekmovanj kot zmagovalci. Toda kakor ni mogoče graditi hiše od strehe navzdol, ne moremo mi v sportu doseči prvovrstne kvalitete brez primernih predpriprav in brez potrebnega temelja.

Sport pa tvori danes del civilizacije.

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.