Prvič objavljeno v Ljudski pravici, januarja 1950

V torek zvečer je imel Nogometni športni klub Odred v dvorani Doma sindikatov letno skupščino. Zastopnike Fizkulturne zveze in športnih društev je pozdravil predsednik kluba tovariš Jože Borštnar, minister za trgovino in preskrbo Ljudske republike Slovenije.

Po izvolitvi delovnega predsedstva je dobil besedo tovariš Srpan, športni sekretar Fizkulturne zveze LRS. Čestital je društvu k uspehom, ki jih je doseglo v preteklem letu in poudaril, da bi bili le-ti lahko še večji, če bi bilo delo med člani postavljeno na solidnejše temelje. Poudaril je, da je treba socialistično stvarnost in delo prenašati tudi na športno polje. Predlagal je, da bi Odred ustanovil mladinsko nogometno šolo na omenjenih temeljih. V imenu Nogometne zveze Slovenije je skupščino pozdravil tovariš Drofenik.

Poročilo o dosedanjem delu je podal podpredsednik kluba tovariš Sitar. Analiziral je napake in uspehe kluba. Med drugim je dejal, da je poleg večjih neprilik naletel klub tudi na nepotrebno ozkost vodilnih funkcionarjev slovenskih društev, ki škodujejo napredku slovenskega nogometa. Tudi vodilni jugoslovanski klubi do slovenskega niso imeli pravilnih odnosov, ker so za gostovanja zahtevali velike odškodnine in so v Slovenijo pošiljali le svoja druga moštva.

Ko je govoril o igralcih, je tovariš Sitar dejal, da jim manjka prave srčnosti in da leži krivda neuspehov na preveliki ležernosti in ne na »smoli«, kakor to analizirajo nekateri simpatizerji. Upravni in disciplinski odbor prav tako nista redno delovala. Tovariš Sitar se je za požrtvovalno delo zahvalil organizacijskemu sekretarju Repotočniku in tovarišu Bizjaku, ki je točno vodil blagajniške posle. Nadalje je poudaril, da je glavna naloga Odreda v tem letu ureditev igrišča ob Vodovodni cesti in ob tej priliki omenil, da je klub pri tem oviral tovariš Perović.

Avgust Repotočnik – Pupo

Za igralce je poskrbljena hrana, odbor pa bo napel vse sile, da bo moštvo dobilo tudi dobrega trenerja. Prav tako bo vzgoji kadra posvečena večja pažnja. Med drugim je omenil, da se je v dnevnih listih in našem športnem tedniku vse premalo pisalo o nogometu kljub temu, da nogomet zasluži kot najbolj priljubljena športna panoga večje pažnje. Očitno je bilo tudi pomanjkanje strokovnih člankov in dekorativne propagande.

Nato je tovariš Repotočnik poročal o delu tehničnega odbora. Število aktivnega članstva je od 48 naraslo na 92. Mladinsko ligaško moštvo je preteklo leto odigralo 74 tekem in je le ligino moštvo doseglo negativno bilanco. Odred je imel 138 treningov. Največ tekem sta odigrala Medved in Pelicon (38), nato pa Keržan 35 in Hacler 31. Kumar je dosegel 13 golov. Osemkrat pa so bili uspešni Georgijevski, Keržan in Podboršek. Gospodarsko poročilo je prav tako podal tovariš Repotočnik, blagajniško pa tovariš Bizjak.

Jože Borštnar, predsednik Odreda 1948-52

V diskusiji je igralec Rupar v imenu liginega moštva dejal, da bo vsa ekipa v letu 1950 borbenejša in da bo s pravilnimi in požrtvovalnimi treningi izboljšala svojo kvaliteto ter da bo slovenski nogomet zastopala z vsemi svojimi silami. Ostali diskutanti so grajali premajhno sodelovanje mladine ter nesolidno življenje nekaterih od njih.

Za predsednika je bil ponovno izvoljen tovariš Jože Borštnar, za prvega podpredsednika pa tovariš Sitar Franc, drugi podpredsednik je tovariš Bore. Sekretarske posle bo v tem letu vodil tovariš Pečovnik Slavko.

Ob zaključku skupščine so poslali resoluciji Centralnemu komiteju Komunistične partije Slovenije in Nogometni zvezi Slovenije.

M. R.

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.