Prvič objavljeno v dnevniku Jutro, 16. novembra 1926

Predčasno zaključeno zborovanje – Policija v zborovalni dvorani

V nedeljo se je vršila v Ljubljani izredna glavna skupščina Ljubljanskega nogometnega podsaveza. Skoraj vse dosedanje skupščine te glavne organizacije slovenskega nogometa so bile sicer zelo burne, vendar pa so se mogle vsaj redno končati. Vedno in vedno se je upalo, da se bodo mogla nasprotstva med Ilirijo in Primorjem, ki so glavni vzrok za sedanje neznosne razmere v našem sportu, vsaj toliko ublažiti, da bi se moglo računati s tem, da bo naš sport vidoma napredoval, ker je znano, da imamo za to vse potrebne pogoje. Toda medsebojno nezaupanje in sovraštvo narašča, temu se pridružujejo osebni prepiri in rezultat je vedno bolj mučen. Svoj višek je to neznosno stanje doseglo na nedeljski glavni skupščini LNP, ki jo je predsednik predčasno zaključil in pri kateri je celo v zborovalni dvorani nastopila policija.

Kaj pa sedaj? Ni nam še znano, kaj bo ukrenil JNS. Slišijo se glasovi, da bo LNP razpuščen in da bodo slovenski klubi prišli pod upravo Zagrebškega nogometnega podsaveza. To bi moralo strezniti naše sportnike. Ne da bi hoteli pokazati s temi vrsticami napram ZNPu kako nezaupanje, moramo povdarjati, da bi ta sklep pomenil samo to, da smo mi sami nezmožni soditi svoje sportno gibanje. Tukaj gre za naš sportni prestiž. Naj vodi naš nogometni sport Peter ali Pavel, vsekakor mora upravljanje našega nogometa ostati v naših rokah. To naj prizadeti klubi dobro premislijo.

Znak Ljubljanske nogometne podzveze (LNP)

Zborovanju je predsedoval predsednik LNP-a g. Jaklič, prisostvoval mu pa je kot delegat JNS-a g. Riboli. Zastopanih je bilo 24 klubov. V verifikacijski odbor so bili izvoljeni gg. Deu, Dorčec, Pogorelec in Šuput. Žalibog je ta odbor delal v isti dvorani kot je zasedala skupščina, in kmalu je večina zborovalcev bila zbrana okoli tega odbora ter kontrolirala njegovo delo. Izkazalo se je, da je bila mariborska Svoboda izstavila nič manj nego tri razna pooblastila! Verifikacijski odbor je odobril pooblastilo g. Grebenca, skupščina pa je na predlog g. Vodiška s 13 proti 10 glasovom po prav ostri debati sklep verifikacijskega odbora razveljavila. Glasovanje je sicer pokazalo, da so pristaši Ilirije v znatni večini, vendar je g. Vodišek s svojim predlogom s katerim je povzročil desavuriranje verifikacijskega odbora in s tem tudi odločitve svojih klubskih prijateljev napravil stvari slabo uslugo. Razpoloženje je postajalo vedno bolj bojevito in burno.

Nato je podal tajnik LNP g. Kuret svoje poročilo, ki so ga zborovalci mirno poslušali. Predsednik g. Jaklič je obžaloval, da so bili v klerikalnem listu člani enega izmed včlanjenih klubov (Primorja) grdo napadeni kot priseljeni elementi ter konstatiral, da pisec tega napada dosedaj še ni dal zadoščenja. Pripomnil je tudi, da do sedaj še ni uspel glede priznanja novo prijavljenih klubov pri Savezu, a upa, da se bo to v kratkem popravilo. Nato je otvoril debato.

Evgen Betetto, najvplivnejši nogometni funkcionar tistega časa

Medtem se je zbralo v dovrani poleg delegatov precej članov raznih sportnih klubov. Prišli so tudi zastopniki klubov, ki v LNP še niso sprejeti. Naenkrat se je dvignil v imenu teh klubov g. Maksimović (zastopnik novega kluba »Zmaj«) ter je zahteval pojasnila, zakaj ti klubi še niso sprejeti Zastopnik Saveza g. Riboli ni priznal g. Maksimoviću formalne pravice staviti na skupščini delegatov LNP predloge in vprašanja. To pravico imajo le verificirani delegati, najmanj pa zastopniki klubov, ki še sploh niso sprejeti. Mesto g. Maksimovića naj stavi to vprašanje eden od verificiranih delegatov.

To pravilno stališče Saveznega zastopnika je dalo povod za burna objašnjevanja. Na skupščini so na mah prevladali »poslušalci«. Začelo je kričanje in prepiranje. Na tozadevno vprašanje predsednika je skupščina končno odločila, da smejo prisostvovati samo verificirani delegati. Velik hrup. Predsednik prekine zborovanje za 10 minut, da se nedelegati odstranijo. Zaman. G. Maksimović prične znova govoriti, zahteva zadoščenje za napadeno Primorje, češ da je pisec napada v »Slovencu« sportni funkcijonar in osebno navzoč. Hrušč in trušč postaja vedno večji. Predsednik je brez moči, še enkrat prekine skupščino a reda ne zna ali ne more napraviti. Izvaja konsekvence na ta način, da skupščino zaključi ter s predsedstvom zapusti dvorano.

Vpitje in razsajanje se čuje daleč po »Zvezdi«. Predno se je ta »meeting« spremenil v pretep, je vdrla policija ter napravila debatam konec …

Po odhodu g. Jakliča poskušajo nekateri skupščino nadaljevati, toda dvorana je v oblasti nedelegatov in plen naravnost divjih prizorov. Vpitje in razsajanje se čuje daleč po »Zvezdi«. Predno se je ta »meeting« spremenil v pretep, je vdrla policija ter napravila debatam konec …

Savezni tajnik je za popoldne sklical konferenco delegatov včlanjenih klubov in onih, ki niso bili še sprejeti. Kljub temu, da je ta konferenca trajala zelo dolgo, ni prišlo do sporazuma. Brez uspeha so se delegati razšli in sedaj čakajo na odločitev Saveza.

Login

Dobrodošli!

Tole je kratek pozdrav
Join Typer
Registration is closed.